Stichting Socialcoin

Stichting Socialcoin 

Wij zijn: Piet Schouten, Jaap de Hoog en Theo Theunissen, wij vormen het bestuur van Stichting Socialcoin.

De stichting heeft als doel maatschappelijke waardewisseling met een waardedrager te realiseren om zo maatschappelijke vraagstukken (te helpen ) oplossen.

De stichting probeert het doel te bereiken door a. het aanbieden van het concept “Socialcoin” en het b. vervolgens verbinden van overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en maatschappelijk betrokken ondernemers. En alle anderen die een bijdrage leveren aan de waardewisseling of het reduceren van maatschappelijke vraagstukken.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting Socialcoin streeft naar maatschappij waarin waardewisseling zonder geld geaccepteerd is en beschikbaar is voor iedere burger, overheid, sociaal maatschappelijk betrokken partijen en MVO-bedrijven.

Het idee Socialcoin is geregistreerd in het i-depot bij intellectueeleigendom.nl

Met behulp van een Publieke waarde model canvas geven we antwoorden op de gebruikelijke vragen.

Ons doel is: Maatschappelijke waardewisseling met een waardedrager te realiseren om zo maatschappelijke vraagstukken (te helpen) oplossen, onder andere door het aanbieden van het concept “Socialcoin” en het vervolgens verbinden van overheden, maatschappelijke organisaties, burgers, maatschappelijk betrokken ondernemers en alle anderen die een bijdragen leveren aan de waardewisseling of het reduceren van maatschappelijke vraagstukken. Bij het realiseren van dit doel werken we zonder winstoogmerk.

Onze initiële doelgroep is: Burgers met een schuld of inwoners die in aanloop zijn naar een schuldsituatie.

Onze initiële partners zijn: De gemeenten, schulddienst verlenende organisaties en bedrijven, schuldeisende organisaties. Maatschappelijk betrokken ondernemers, sociaal maatschappelijke organisaties, sponsoren, platformontwikkelaars en supportorganisaties.

Om dit doel bereiken gaan we in gesprek met veel betrokken partijen als gemeentes, bedrijven, overheidsorganisaties en (vertegenwoordigers van) betrokken burgers.

Er zijn andere organisaties die trachten de term Socialcoin te exploiteren. Wij hechten eraan om duidelijk te maken dat Stichting Socialcoin zelfstandig en onafhankelijk is en op generlei wijze een relatie heeft met deze partijen.

Translate »