Waarom Socialcoin inzeten in de gemeente?

Inwoners die met schuldsituatie te maken hebben, ervaren veel stress. Het is bekend dat stress kan leiden tot minder rationeel denken. Deze stress werkt ook verlammend op het doe-vermogen. Alle hulp die een gemeente dan kan bieden is welkom. Zeker als het gaat om het voorkomen van nog meer schulden.
In veel gevallen kunnen inwoners nog wel een bijdrage leveren aan de maatschappij door het uitvoeren van sociale activiteiten. De gemeente kan ook de regie nemen om onder begeleiding een beginnende schuldsituatie van een inwoner in te dammen.  Sociale en maatschappelijke activiteiten worden dan beloond met socialcoins die een afspiegeling zijn van de geleverde maatschappelijke waarde.
Met deze socialcoins kunnen gemeentelijke diensten worden verworven of schulden (of onderdelen daarvan zoals boetes en extra kosten) worden vereffend.  Hiermee kunnen ze ook extra dingen doen zonder dat het ten koste gaat van het beschikbare inkomen. Met extra dingen wordt o.a. bedoeld het kunnen deelnemen aan sport, spel, recreatie of creatieve cursussen, maar ook opleidingen die voor de inwoner de kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

Het inzetten van socialcoins kan een structuur bieden waarmee een inwoner, de gemeente en de vrijwilligersorganisatie digitale ondersteuning krijgen. De inwoner krijgt ondersteuning bij het uitvoeren van de afgesproken activiteiten. De gemeente krijgt ondersteuning bij het toelaten van inwoners tot het programma Socialcoin, bij het vereffenen van de schulden of verzilveren van gemeentelijke diensten en bij de effectmetingen. De vrijwilligersorganisatie krijgt ondersteuning bij het opvoeren van de aanbod van activiteiten en een indicatie van de maatschappelijke waarde van de betreffende activiteit. Uiteraard volgens de richtlijnen die met de gemeente zijn afgestemd. Alle ondersteuning wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden en er wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk Socialcoin platform. Voor toegang en gebruik kunnen inwoners gebruik maken van één mobiele app. Er is een verondersteld smartphone gebruik bij inwoners.

De gemeente en de vrijwilligersorganisatie wordt een keuze geboden: toegang en gebruik met een mobiele app en/of een portaal met internet schermen.  Stichting Socialcoin ontwikkelt het platform, de app en het portal en zoekt hiervoor medestanders.
Alle software producten worden voor bredere beschikbaarheid ontwikkeld, niet alleen met het oog op inwoners in de schuldsituaties, maar ook bijvoorbeeld voor inwoners die met sociaal maatschappelijke activiteiten een beloning in socialcoin ontvangen. Hiermee kunnen leges van gemeentelijke diensten worden vereffend of verzilverd door toegang te krijgen tot eenmalige evenementen, sportfaciliteiten of producten die leveranciers beschikbaar stellen voor de doelgroep.

Een pilot is voor een gemeente een kennismaking met het gebruik van socialcoin, een bijdrage in de ontwikkeling,  en ertoe bijdraagt dat haar financieel en sociaal kwetsbare inwoners een handvat wordt geboden om een maatschappelijke bijdrage te leveren die waarde voor hen oplevert die kan worden verzilverd met een andere waarde, bv diensten van de gemeente, energiewaarde, of vervoerwaarde.