De kracht van Socialcoin

Veel maatschappelijke problemen zijn lastig op te lossen onder de huidige structuren. De huidige structuren zijn niet zomaar verdwenen. Vele innovaties berusten op het idee dat ze kunnen floreren zonder de huidige structuren. Het zijn daarmee oplossingen die een lange termijn nodig hebben om tot wasdom te komen.

De kracht van Socialcoin is het verbinden door maatschappelijke waarde. Socialcoin creëert beweging door aandacht, waardering en beloning. Doordat er met Socialcoin maatwerk geleverd kan worden; kan het worden afgestemd op lokale en persoonlijke behoefte en mogelijkheden. Alle betrokkenen maken deel uit van de oplossing, niet langer van het probleem. Socialcoin is zo een instrument dat meerdere maatschappelijke vraagstukken in één keer helpt aan te pakken en samenwerking vereenvoudigt.

Voor Socialcoin laten we de huidige structuren zo veel als mogelijk ongemoeid, waardoor het concept relatief snel zijn waarde kan tonen.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Translate »