Socialcoin platform

Wat is het Socialcoin platform?

Socialcoin is een knooppunt waar maatschappelijke waarde en financiële waarde elkaar kunnen vinden met als doel kleine en grote maatschappelijke problemen aan te pakken. Niet per se groots en meeslepend, maar wel gericht op sociale winst voor alle betrokken partijen.

Stichting Socialcoin stelt het platform Socialcoin beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van socialcoins. Het doel van het platform is om maatschappelijke waarde zichtbaar te waarderen, en om de waarden te kunnen wisselen. In de uitruil wordt de waarde voor betrokken partijen manifest.

Het gebruik van het platform is vrij van licenties, het is een open source ontwikkelde toepassing. Dit was mogelijk door een subsidie van de gemeente Zwolle en een evenredige bijdrage in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van het bedrijf PenguinFormula Bv. Het platform bestaat uit twee onderdelen, een onderdeel voor het functioneel beheer en een onderdeel voor de eindgebruiker. Voor eindgebruikers is een Mobile applicatie beschikbaar voor op de telefoon. Voor beheerders is een Desktop applicatie beschikbaar voor op de PC.

Voor het gebruik ten behoeve van gemeentelijk programma of project is het platform een instrument dat in de context en voor dit doel moet worden ingericht en beheerd.

Om inzicht te krijgen wat dit betekent is het raadzaam om hiervoor een workshop te organiseren met betrokkenen en belanghebbenden. Stichting Socialcoin kan hierbij ondersteunen.

Voor verdere ondersteuning voor het gebruik en inrichting kunt u gebruik maken van een van onze partners. Dit zijn adviesorganisaties met ervaring in het sociaal domein en kennis van het Socialcoin gebruik.

Het Socialcoin platform wordt technisch beheerd bij ICTU en zij beschikken over een eigen Helpdesk.  Voor support en ondersteuning zijn financiële afspraken te maken met ICTU.

Meer algemene informatie over Platformen kunt u vinden op: https://www.thevalueengineers.nl/what-is-a-platform/