Bronnen Sociallab

Sociallab

Maar bestaat een dergelijk SocialLab?

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-naar-een-brede-verkenning-brede-welvaart-2919.pdf

Een brede set indicatoren

Om bij het meten van brede welvaart recht te doen aan de veelomvattendheid van het begrip is een brede set indicatoren nodig. In algemene zin is op basis van een set indicatoren één index te construeren (OECD, 2008), met als voordeel dat die makkelijk communiceert en eenvoudig tussen landen en in de tijd is te vergelijken. Voorbeelden van dergelijke indexen zijn het Bruto Binnenlands Product, de Ecological Footprint, het Duurzaam Nationaal Inkomen, de Human Development Index van de VN, de OECD Better Life Index of het Bhutanese Gross National Happiness.
Zie http://www.measuring-progress.eu voor zo’n 200 indexen over diverse aspecten van welvaart.
Nederland kent op dit terrein onder meer de leefsituatie-index (SCP), de persoonlijke welzijnsindex (CBS) en de recente Wellbeing index (Rabo- bank en Universiteit Utrecht, 2016). Deze indexen richten zich op het hier en nu, en daarmee op slechts een deel van brede welvaart: ze laten immers elders en later buiten beschouwing.

https://hetsociaalkapitaal.wordpress.com/2013/01/18/wat-betekent-waardecreatie/….
Waardecreatie uit zich niet zo zeer in geld; het bestaat uit alternatieve waardesystemen en ontstaat uit de mobiliteit van mensen, kennis (delen zodat er nieuwe kennis ontstaat) en energie. Kenmerken van waardecreatie zijn verbondenheid en wederkerigheid en hangt daarmee samen met de verbindingsstrategie. Co-creatie zorgt ervoor dat waardecreatie nog meer tot zijn recht komt. …”

https://www.iamsterdam.com/media/pdf/corporate/nh-kennisbank/cultuur/maatschappelijke-waarde.pdf?la=nl

http://www.sigmaonline.nl/wp-content/uploads/2015/07/SIGMA01_13_ART6_Jonker.pdf

http://www.p-plus.nl/nl/nieuws/sociale-waardecreatie

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/van-transitie-naar-transformatie/ Op deze pagina vindt je diverse verwijzingen naar artikelen en onderzoeken.

Translate »