Sociale verbondenheid is essentieel voor een duurzame samenleving

Grote energiemaatschappijen, overige bedrijven en klimaatclubs, allemaal zenden ze de boodschap uit dat we een volgende generatie niet moeten opzadelen met de klimaatproblematiek van nu. Het is urgent. Dat betekent snelheid in de aanpak en omdenken als het gaat om duurzame oplossingen.

Veel aandacht gaat naar het aanscherpen van wet- en regelgeving en het ontwikkelen van technische innovaties als oplossing van het probleem. Tegelijkertijd wordt onder hoge tijdsdruk, mede als gevolg van lokale en Europese afspraken, gezocht naar duurzame oplossingen.

Stichting Socialcoin is van mening dat we een volgende generatie niet moeten opzadelen met de maatschappelijke problematiek van nu. We moeten innoveren door meerdere problemen tegelijk aan te pakken en te zoeken naar duurzame oplossingen.

De reactie van de boeren, de bouw, de Haagse vreugdevuren, laat zien dat er meer nodig is. Het hebben van draagvlak bij deze is essentieel, niet in de laatste plaats bij burgers. Kortom sociale verbondenheid is essentieel voor een duurzame samenleving. Niet tegen elkaar, maar met elkaar.

Dit kan door een oplossing te kiezen die betekenis heeft voor de lokale of landelijke samenleving. Een oplossing die gezamenlijk perspectief biedt voor alle partijen. Die sociale verbondenheid maakt het sterk.

Hoe los je meerdere maatschappelijke problemen in één keer op? Door gebruik te maken van maatschappelijke waarde en waarderuil!

Socialcoin biedt gelijkgestemde partijen/personen de mogelijkheid om met elkaar verbinding aan te gaan en elkaar sterker te maken.

We maken maatschappelijke waarde zichtbaar door de inbreng van partijen te waarderen. Deze waarde vormt de verbinding. Door de waardecirculatie wordt elke oplossing ook duurzaam. Dat vereist wel omdenken en lef.

De betrokken kiezen voor een oplossing die betekenis en waarde heeft, voor de lokale of landelijke samenleving. Een oplossing die perspectief biedt voor alle partijen die gezamenlijk aan een duurzame oplossing werken. Die sociale cohesie maakt het sterk.

Het middel is het gebruik van maatschappelijke waarde. Het instrument is Socialcoin.

Socialcoin is vernieuwend en innovatief. Het vraagt om omdenken en lef om te onderzoeken hoe sociale cohesie kan bijdragen aan onze uitdagingen voor een duurzame samenleving in de 21ste eeuw.

Voorbeeld: Haagse hangjongeren die tijdens de Coronacrisis voedselpakketten maken. Socialcoin zou hier het waardemiddel kunnen zijn.

Socialcoin is de waardedrager die uitruil met andere waarde mogelijk maakt. Dit vormt een begin van een waarde eco-systeem voor onze maatschappij.

Er zijn veel mensen met lastige schulden, zitten in de bijstand; anderzijds is er een tekort aan vrijwilligers in buurt en wijken. Er is sprake van losse sociale verbinding van straten en buurten, met weinig zicht op verandering door de huidige aanpak. Hoe krijg je weer beweging in deze problematiek?  Het begint met het gesprek; wat kunnen mensen zelf bijdragen aan verbetering van de eigen woon- en leefsituatie? En hoe zorg je er gelijktijdig voor dat de motivatie ook op de langere termijn hoog blijft? Dat doen we door elke bijdrage zichtbaar te belonen met Socialcoins. Door een afspraak dat met deze maatschappelijke waarde de schuld in stappen kan worden verkleind.

Dit idee past in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen, maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact die een problematische schulden situatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Translate »