Meerdere Maatschappelijke problemen in één keer oplossen?

We maken maatschappelijke waarde zichtbaar door de inbreng van partijen te waarderen. Deze waarde vormt de verbinding. Door de waardecirculatie wordt elke oplossing ook duurzaam. Dat vereist wel omdenken en lef.

De betrokken kiezen voor een oplossing die betekenis en waarde heeft, voor de lokale of landelijke samenleving. Een oplossing die perspectief biedt voor alle partijen die gezamenlijk aan een duurzame oplossing werken. Die sociale cohesie maakt het sterk.

Het middel is het gebruik van maatschappelijke waarde. Het instrument is Socialcoin.

Schulden aan overheidsinstanties, waarbij de belasting/heffing niet kan worden geïnd door schuldenproblematiek zijn feitelijk waardeloos. Toch vertegenwoordigen ze een waarde. Om deze waarde toch te realiseren is het idee om schuldenaren taken te laten uitvoeren met maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld. Dit idee past in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen, maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

De gecreëerde maatschappelijke waarde waarderen we met socialcoins. De gecreëerde waarde is in dit geval niet financieel maar maatschappelijk van aard.
De Socialcoin vertegenwoordigt zo maatschappelijke waarde. Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin “gelabeld” kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

 
Translate »