Gemeente en Inwoners

Stichting Socialcoin wil een actieve digitale bijdrage leveren aan het op eenvoudige wijze organiseren van het bieden van hulp aan inwoners die geen geld hebben voor het aflossen van schulden, of gebruik maken van gemeentelijke diensten of andere maatschappelijke sociale deelname aan sport, spel, recreatie of opleidingen. Dit wil zij doen door het ontwikkelen van een app, een platform en een portal. Samen met gemeenten willen wij de gewenste functionaliteiten hiervan in kaart brengen en deze vervolgens testen in de praktijk.

Zijn er al gemeentes aan de slag met Socialcoin?

In de gemeente Arnhem worden voorbereidingen getroffen om een pilot te gaan uitvoeren in één van de wijken . Oorspronkelijk zou de pilot in het najaar van 2020 vanstart gaan maar door Corona is dat uitgesteld naar 2021. Bij de pilot zijn een groot aantal partijen betrokken zoals woningbouwcorporaties en het groenbedrijf naast het Sociaal wijkteam en het Gebiedsteam Werk en Inkomen. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving. Zodra de pilot van start gaat gaan we hier laten zien wat de ervaringen zijn en zullen we ook deelnemers over hun ervaringen laten vertellen.

De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft in 2020 een motie aangenomen om nader te onderzoeken of Socialcoin wat de mogelijkheden en kosten van een pilot in de gemeente zijn. Samen met medewerkers van de gemeente bekijken we hoe we dit handen en voeten kunnen geven en hoe we de ervaringen van Arnhem daarin kunnen meenemen.

In beide gemeentes heeft men ervaring opgedaan met het toepassen van Mobility Mentoring.  Mobility Mentoring neemt de stress als vertrekpunt en ondersteunt het gezin om de ontwikkeling te maken van armoede naar economische zelfredzaamheid.

Het richt zicht op het versterken van het zelfbeeld en de vaardigheden om activiteiten te plannen en hierop (zelf) te sturen. Daarmee is het een aanpak die zich richt op individuele effecten, het versterken van de inwoner (ook in gezinsverband) zodat deze beter zelf kan handelen en zelfredzamer wordt de diverse leefdomeinen. Het gaat hierbij om het doorbreken van gedragspatronen. Het toepassen van het Socialcoin concept sluit hier mooi bij aan.

Meer weten: neem contact op: belangstelling@socialcoin.nl

Translate »