Samenwerking Hogescholen

Samenwerking Blockchainlab Hogeschool Utrecht

Samenwerking in het Hoger Onderwijs.
“Het concept van Socialcoin”.

Mei 2019

Socialcoin is een mooi concept; een serieus initiatief om de wereld een beetje mooier te maken. Dat sluit ook erg aan bij wat ons motiveert bij het Blockchainlab van Hogeschool Utrecht. Wij maken ons sterk voor inclusieve innovatie, innovatie waar iedereen beter van wordt.
“Blockchain for good” wordt dit ook wel genoemd.

Vanuit één van de bij het Blockchainlab betrokken lectoraten, het lectoraat Digital smart services, is een onderzoekprogramma gaande gericht op de rol die modellering heeft bij blockchain gerelateerde innovatieprojecten.       De grondgedachte hierbij is dat blockchainprojecten veelal over samenwerking tussen organisaties gaat, zaken slimmer organiseren in een ecosysteem, en dat daarom andere uitdagingen met betrekking tot modelleren spelen.

Modelleringsmethoden zouden kunnen bijdragen om communicatie tussen verschillende stakeholders te verbeteren, sneller tot inzichten te komen welke toegevoegde waarde blockchaintechnologie kan hebben in een bepaalde context of modellering zou kunnen helpen bij daadwerkelijker ontwikkeling en realisatie van blockchains (model driven development). We brengen in kaart hoe modellering nu wordt ingezet zodat anderen hiervan kunnen leren. We hopen hiermee uiteindelijk een bijdrage te leveren om blockchainprojecten in de toekomst nog sneller succesvol te maken.

Theo Theunissen* van HAN Arnhem en bestuurslid van Stichting Socialcoin, heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan dit onderzoek, door inzicht te geven in hoe modellering gebruikt is bij de ontwikkeling en realisatie van Socialcoin. Theo zal ook participeren bij een reviewsessie met verschillende experts, waarbij de onderzoeksuitkomsten worden gevalideerd. Wij zijn daar erg dankbaar voor.

Jelte Reitsma, Adviseur blockchainlab, Hogeschool van Utrecht.**
Theo Theunissen. Senior Lecturer and Researcher at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  Theo Theunissen currently works at the Informatics and Communication Academy (ICA), Hogeschool Arnhem and Nijmegen. Theo does research in Computer Architecture, Artificial Intelligence and Databases. Their current project is ‘An Architectural Framework for Continuous Software Development

HAN Arnhem Bij de hbo-opleiding HBO-ICT stoot je door tot het hart van de software-industrie! Als je HBO-ICT in Arnhem of Nijmegen studeert, leer je hoe je digitale trends en technieken praktisch onderzoekt en toepast. Denk aan privacy, veiligheid en bedrijfsprocessen en zaken regelen met je smartphone.

Je leert om snel inzicht te krijgen in technische mogelijkheden en wat ze voor mensen kunnen gaan betekenen in hun werk of in het dagelijkse leven. Volg daarom deze hbo-opleiding die je de mogelijkheid geeft alle kanten van ICT te verkennen en je te verdiepen in nieuwste ontwikkelingen!

**HU blockchain in het onderwijs.

Het onderwijs kantelt: ervaring opdoen in de beroepspraktijk komt centraal te staan.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de kennisvragen in het werkveld biedt HU Blockchainlab op afroep “just-in- time” blockchain-trainingen aan.  Het HU Blockchainlab biedt een samenhangend palet aan blockchain trainingsmodules aan: van concept tot code. Daarbij staat niet de techniek centraal maar de vraag ‘welke meerwaarde kan blockchaintechnologie de gebruikers bieden?’. Omdat blockchaintechnologie zinvol is als IT-infrastructuur tussen verschillende partijen, spreken wij van ecosysteem innovatie met behulp van blockchaintechnologie. Daar waar het onderwerp ‘blockchain’ raakt aan bestaande opleidingen, nemen de betrokken opleidingsinstituten van de HU het voortouw. Denk bijvoorbeeld aan een opleidingsmodule ‘Smart contracts versus juridisch contracten’ voor studenten Finance & Control. Het HU Blockchainlab vervult dan desgewenst de reviewrol.

Het HU Blockchainlab investeert niet in MOOC’s (Massive Online Open Courses) waar geïnteresseerden van over de hele wereld van achter hun mobile device aan deelnemen. Het HU Blockchainlab kiest voor live masterclasses, verzorgd door ervaren blockchaindocenten, met voldoende ruimte voor een dialoog met en tussen studenten.

Samenwerking HAN/ICA (2018)

We werken samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen ICA opleidingen. ICA staat voor Informatica Communicatie Academie. Deze bestaat uit twee  richtingen: Communication & Multimedia Design en HBO-ICT.
Bij de HBO-ICT krijg je inspirerend onderwijs op het raakvlak van informatie, communicatie en media. Via onderstaande link vind je meer informatie. https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/hbo-ict/vt/
Studenten kunnen bij het afstuderen een keuze maken voor verschillende nieuwe technologieën waarvan Blockchain er één is. Socialcoin biedt een inspirerende uitdaging om vernieuwing in de schulhulpverlening te ondersteunen met innovatieve technische oplossingen.
De werking van Socialcoin is weergegeven in een beeldverhaal (user story) dat richting geeft aan de ontwerpen en oplossingen die de afstudeerders ontwikkelen.

Lecturer/Researcher Theo Theunissen, fungeert als vraagbaak en inspirator voor de studenten als ze afstuderen met een Socialcoin opdracht. Theo is zelf bezig met zijn PhD (promotieonderzoek) op een Architectural Framework for Continuous Software Development processes. Meer informatie  vind je op http://theotheunissen.nl/phd