Privacyverklaring

De Stichting Socialcoin hecht groot belang aan uw privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van de Stichting Socialcoin.

Door onze website te bezoeken en/of de op deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken – voor zover dit is toegestaan –, verklaart u zich akkoord met (het bepaalde in) deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

De Stichting Socialcoin hecht groot belang aan uw privacy en de bescherming van uw gegevens. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante regelgeving.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt bijvoorbeeld bij het verzenden van een email aan worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

U kunt ons steeds verzoeken uw door ons beheerde gegevens in te zien, deze te (laten) wijzigen of deze te (laten) verwijderen door contact met ons op te nemen via info@socialcoin.nl. Hier kunt u ook voor andere vragen omtrent onze omgang met uw privacy terecht.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om de aantallen bezoekers bij te houden en rapportages te krijgen over de manier waarop onze bezoekers van de website gebruikmaken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn weergegeven op de website(s) van de Stichting Socialcoin.

Wijziging privacyverklaring

De Stichting Socialcoin behoudt zich steeds het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt alsdan op deze website gepubliceerd. Wij doen hiervan geen persoonlijke aankondiging. Wij adviseren u met enige regelmaat na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacyverklaring, is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst op 16 maart 2019 gewijzigd.

Toepasselijk recht & forumkeuze

Op deze internetsite en onderhavige privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze privacyverklaring zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland. U kunt deze verklaring ook downloaden door hier te klikken.

De Stichting Socialcoin heeft haar statutaire zetel in de gemeente Apeldoorn (Gelderland) en is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70692378.

Translate »