Pilot Gemeente Arnhem

Wijkgerichte aanpak gemeente Arnhem.

Door schulden en werkloosheid verkeren te veel bewoners in de wijken Geitenkamp en Plattenburg in een uitzichtloze situatie. Van deze groep heeft een hoog percentage geen of onvoldoende opleiding, waardoor er onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt. Ook is er sprake van laaggeletterdheid. De werkloosheid en bijstandsdichtheid in de Geitenkamp zijn op het hoogste niveau van de gemeente Arnhem. Een kwart van de huishoudens heeft een inkomen lager dan 120% van het wettelijk minimum, twee keer zo veel als Arnhem gemiddeld. Er wordt ingezet op het creëren van werkervaringsplekken in een vertrouwde omgeving dichtbij huis, waar inwoners hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar betaald werk. De focus ligt op ouders met kinderen tot en met 12 jaar.

Wat gaat er gebeuren?

 1. Doorstart van het buurtgroenbedrijf in de wijk Geitenkamp in samenwerking met de drie woningbouwcorporaties.
 2. Uitbreiden van het aantal sociaal ondernemers met leer-en werkervaringsplekken in de Vlindertuin.
 3. In samenwerking met het gebiedsteam Werk en Inkomen en Sociaal wijkteam inwoners met een PW-uitkering spreken en toe leiden richting (vrijwilligers)werk, focus op de doelgroep ouders met kinderen tot en met 12 jaar.
 4. Het (laten) ontwikkelen van een training basisvaardigheden voor onder andere laaggeletterden.
 5. Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, zoals een basisbaan.

Doel van het inzetten van Socialcoin.

Het opzetten van socialcoin als experiment waarbij inwoners op vrijwillige basis schulden kunnen aflossen door maatschappelijke inzet / waardewisseling binnen de wijk met als doel:

 1. In beweging komen, stap-voor-stap weer regie nemen.
 2. Gezinsperspectief krijgen/ vergroten.
 3. Doorbreken van sociale isolatie.
 4. Ontwikkelen eigenwaarde.
 5. Verbeteren eigen woonomgeving.
 6. Laat motivatie zien / regie op eigen leven (her)pakken.

Doelstelling 2021

Het doorontwikkelen van de gezinsgerichte aanpak op basis van de methodiek mobility mentoring in samenwerking met Werk en Inkomen en het Sociaal wijkteam. 

Bron:

https://arnhem.begroting-2021.nl/p29571/wat-willen-we-bereiken-en-wat-gaan-we-daarvoor-doen

Wijkgerichte aanpak.

Bij de wijkgerichte aanpak wordt gebruik gemaakt van Mobility Mentoring om de mensen in de wijk te helpen. Het uitgangspunt is om het hele gezin te betrekken en weer perspectief te bieden.

Samen met het gezin stellen mentoren vast waar het gezin nu staat en maken zij doelactieplannen om de kloof tussen wens en werkelijkheid te overbruggen. Aan het bereiken van specifieke subdoelen zijn waarderingen verbonden. De waarderingen vangen voor een deel kosten op, en helpen ook de gezinnen te motiveren voor stappen naar doelen die op de korte termijn nog niet tastbaar zijn.

Socialcoin wordt daarbij ingezet als instrument om deze maatschappelijke waardering zichtbaar te maken en een uitruil mogelijk te maken met openstaande schulden.

In deze korte video is de aanpak in beeld gebracht .

Translate »