Partners

Voor de uitwerking van het idee Socialcoin zijn we op zoek naar vormen van partnerships en samenwerking. Als stichting beogen we vooral de rol van aanjager en opdrachtgever in te vullen. Voor het operationaliseren van het concept zijn we aangewezen op samenwerkingen met het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden.  Daarom werken we graag samen met bedrijven en instellingen die onze doelstellingen onderschrijven. Hieronder stellen wij Keizers en Visser aan u voor.

Keizers & Visser

Keizers & Visser Overheidsconsultancy is een adviesbureau dat werkzaam is in het maatschappelijk domein. Wij zijn een team van gepassioneerde en gedreven adviseurs die binnen de lokale overheid, maatschappelijke organisaties én voor burgers het verschil maken. Wij zijn gevestigd in Staatshuys, het geboortehuis van Johan Rudolph Thorbecke. Hiermee wonen wij letterlijk en figuurlijk in ‘het huis van Thorbecke’. Zijn visie dat de maatschappij op eigen kracht problemen oplost en de overheid deze ontwikkeling ‘slechts’ ondersteunt, is actueler dan ooit. Het is deze gedachte, die ons dagelijks stimuleert tot anders denken en anders organiseren bij de lokale overheid.

Dat is ook de reden dat we Socialcoin steunen en verder willen brengen: inwoners zijn in staat om op eigen kracht hun (financiële) problemen op te lossen, de overheid ondersteunt hen daarbij. Inwoners worden zo een actief onderdeel van de oplossing. Daarnaast vinden we het idee dat inwoners in de maatschappij en in zichzelf investeren, heel belangrijk.

Waar wij goed in zijn, is processen begeleiden, organisaties en inwoners activeren en verbinden. Wij kunnen zorgen dat er een sociale kaart gemaakt wordt van een wijk, organisaties met elkaar in gesprek gaan en er een systeem van waardering voor de Socialcoin gemaakt wordt. We doen dit voor en samen met de organisaties en inwoners van de wijk. Door met elkaar in gesprek te gaan en stappen te zetten.

Voor organisaties die met Socialcoin werken, kunnen we ook een monitor maken om te meten of een project oplevert wat was beoogd.

Translate »