Onze Ambassadeurs

Om  draagvlak te creëren voor het concept Socialcoin zijn ambassadeurs welkom en een belangrijke waarde in het proces van realisatie. De ambassadeur deelt de visie en missie van  Stichting Socialcoin en helpt mee om verbindingen te creëren tussen verschillende en belanghebbende partijen.

Ambassadeur Wim Verweij

Ik wist, toen ik Piet Schouten en Theo Theunissen ontmoette, dat hun Socialcoin initiatief mij niet meer los zou laten. Waarom? Omdat Socialcoin mensen in de schuldhulpverlening in beweging brengt door hen een bijdrage te laten leveren aan de gemeenschap. Inruil voor de maatschappelijke waarde die zij creëren, wordt in samenwerking met de gemeente deze waarde vertaald naar een korting op hun schuld. Hoe mooi is dat!

Wim Verweij
Wim Verweij

De voordelen van deze maatschappelijke bijdrage gaan veel verder dan schuldvermindering. Vanuit een vaak kansloze situatie krijgen de deelnemers weer perspectief, komen in een werkritme, maar bovenal wordt hun eigenwaarde weer hersteld! En dat terwijl het uitgangspunt is dat er budget neutraal gewerkt wordt. Een win-win voor iedereen!

De ervaring leert dat deze innovatieve wijze van probleem oplossen vraagt om te denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Omdenken. Socialcoin is een andere, nog onbekende categorie dienstverlening, die vraagt om een heldere positionering en gedegen aanpak.

Als ambassadeur van Socialcoin ondersteun ik dit initiatief en breng ik mijn netwerk, kennis en ervaring in met als doel het succes van de stichting Socialcoin te versnellen. Want naast het bijdragen aan het oplossen van de problemen in de schuldhulpverlening, liggen er nog andere mooie toepassingen van de Socialcoin in het verschiet.

Doe ook mee! En help, door het uitdragen van de mogelijkheden en het ondersteunen van de stichting, de sociale en maatschappelijke activiteiten waarde te geven.

Ambassadeur Michel Herder

Michel Herder

Als eerste ambassadeur van Socialcoin vind ik het aspect sociale – maatschappelijke waarde omzetten naar financiële waarde een interessant en waardevol gedachtegoed. Door gebruik van de Blockchain technologie breng ik als ambassadeur sociale – en innovatieve technologische ontwikkeling bij elkaar. Socialcoin is constant in ontwikkeling, kijkt naar nieuwe mogelijkheden, leert hiervan en creëert nieuwe kansen. Dit is wat mij aanspreekt en wat iedereen helpt verder te komen in de maatschappij.

De stichting combineert technologische innovatie met waardecreatie op een transparante en schaalbare manier die toepasbaar is binnen uiteenlopende maatschappelijke situaties. Als ambassadeur kun je onderdeel zijn van deze waardevolle transitie. Door het uitdragen van de mogelijkheden en ondersteunen van de stichting help je mee sociale en maatschappelijke activiteiten waarde te geven.

Translate »