Socialcoin. Nieuwe wijze om schulden af te lossen.

 Gemeentes aan de slag met Socialcoin

Op dit moment zijn er drie gemeentes die serieuze plannen hebben om Socialcoin in te zetten: Zwolle, Alphen aan de Rijn en Arnhem. In de laatste gemeente is Socialcoin opgenomen in de begroting. De daadwerkelijke start is, als gevolg van de Coronacrisis, uitgesteld van oktober 2020 naar februari 2021.  Op dit moment wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd. Binnenkort zullen we daarover meer laten zien. Ondertussen benieuwd naar wat Socialcoin voor jouw gemeente zou kunnen betekenen? Neem kontakt op: belangstelling@socialcoin.nl

Oproep burgemeester 15 grote steden.

Op 25 mei pleitten vijftien burgemeesters, ondersteund door een groot aantal (maatschappelijke) organisaties voor een nationaal herstel- perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid . De kloof tussen kwetsbare stedelijke gebieden en ‘gezonde’ wijken wordt alsmaar groter. Een nieuw kabinet moet snel starten met een twintigjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarvoor is jaarlijks een half miljard euro nodig. De komst van dat nationaal programma en het benodigde budget moet in een nieuw regeerakkoord worden vastgelegd. In een manifest pleiten de burgemeesters voor onorthodoxe aanpakken. Kijk, daar worden wij van Socialcoin blij van en steunen dit initiatief van harte, we hebben dan ook contact gezocht met de initiatiefnemers en Socialcoin onder de aandacht gebracht.  Socialcoin kan een prima rol spelen in het oplossen van de genoemde problemen. We zijn in afwachting van een reactie.

Waarom innoveren in de Schuldhulpverlening?

Schulden aan overheidsinstanties, waarbij de belasting/heffing niet kan worden geïnd door schuldenproblematiek zijn feitelijk waardeloos.
Toch vertegenwoordigen ze een waarde. Om deze waarde toch te realiseren is het idee om schuldenaren taken te laten uitvoeren met maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld.
Dit idee past in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen, maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Het idee om maatschappelijke waarde te realiseren in ruil voor schuldvermindering is niet ontstaan uit het idee van verplichting, maar juist vanuit de wens om de sociale isolatie van de schuldenaar te doorbreken.
De schuldenaar volgt bijvoorbeeld een opleiding, doet werkervaring op en ontwikkelt weer eigenwaarde. Een positief neveneffect kan tevens zijn het verbeteren van de eigen buurt en omgeving.
Bovendien laat hij richting de overige schuldeisers zien dat hij gemotiveerd is om een oplossing voor de schulden te vinden. Dit geeft invulling aan gewenst beleid op zelfregie en het bieden van toekomstperspectief.

De gecreëerde maatschappelijke waarde waarderen we met socialcoins. De gecreëerde waarde is in dit geval niet financieel maar maatschappelijk van aard.
De Socialcoin vertegenwoordigt zo maatschappelijke waarde.
Het verschil met gewoon geld is, dat een Socialcoin “gelabeld” kan worden, bijvoorbeeld om schulden te voldoen.

Customer Journey.
Om een en ander te verduidelijken hebben we een zgn “customer journey” of beeldverhaal opgesteld waarin we vanuit het perspectief van de burger met schulden én vanuit het perspectief van een gemeente of wijkteam hoe Socialcoins voor allen waarde toevoegt.
Het beeldverhaal vindt je door hier te klikken. Om het bestand te openen heb je een pdf-reader nodig.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.