Stichting Socialcoin stopt

Met ingang van 1 juli 2022 heeft Stichting Socialcoin haar activiteiten beëindigd.
We hebben de afgelopen jaren geprobeerd met het aanbieden van Socialcoin een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waaronder de schuldenproblematiek. Hoewel het concept simpel is, is het toepassen ervan in de praktijk door uiteenlopende redenen niet van de grond gekomen. We bedanken alle geïnteresseerden, sponsoren en vrienden voor hun betrokkenheid.

Voor vragen: piet.schouten@socialcoin.nl

Translate »