Wat is Socialcoin

Socialcoin wat is dat?
Hieronder lichten we onze filosofie toe en kunt u lezen wat wij met Socialcoin hopen te bereiken. Waar krijgen we als mens energie van?
Het beeld van de mens als batterij. Waar loopt deze van leeg? En.. waar loopt de accu vervolgens weer van vol? Dat hangt af of voorzien is in de psychologische basisbehoeften: verbondenheid, groei en autonomie.
Leeglopen?
Dit zijn de energiebronnen waarvan er per individu één dominant is. Komt die dominante energiebron onder druk te staan, dan dreigt ‘de batterij’ leeg te lopen.
Vollopen?
Socialcoin wil voorzien in het vollopen van de menselijke batterij.
Verbondenheid door steun van denkers en doeners en het nastreven van dezelfde doelen.
Groei als gaat het om sociaal perspectief op ontwikkeling en mogelijkheden ervan benutten. Autonomie als gaat het om het maken van sociale keuzes en de (regel)vrijheid die mensen in hun leven ervaren.

Wij zien een verlangen om zelf het initiatief te kunnen nemen om maatschappelijke problemen op te lossen. Waarbij ontwikkelingen van digitaal geld als aanjager kunnen dienen voor oplossingen, in het klein en in het groot, te realiseren. Veel maatschappelijke problemen zijn lastig op te lossen onder de huidige structuren. De huidige structuren zijn niet zomaar verdwenen. Vele innovaties berusten op het idee dat ze kunnen floreren zonder de huidige structuren. Het zijn daarmee oplossingen die een lange termijn nodig hebben om tot wasdom te komen.

Voor Socialcoin laten we de huidige structuren zo veel als mogelijk ongemoeid, waardoor het concept relatief snel zijn waarde kan tonen.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

[google-translator]