Hoe kunnen we maatschappelijke activiteiten met Socialcoin waarderen ?

Inleiding

Waardering van maatschappelijke activiteiten mag geen willekeur zijn, er is behoefte aan een begrijpbare,  inzichtelijke en controleerbare vorm.Een kleine verkenning heeft geleerd dat er momenteel geen eenduidige vorm of methode is om maatschappelijke waarde tot uitdrukking te brengen.

Op 16 mei 2018  is er een rapport “ Naar een Verkenning Brede Welvaart“  uitgekomen. Dit rapport van de drie Nederlandse planbureau’s  benoemt een set aan indicatoren in het kader van welvaart. Daarmee kan op een betere manier welvaart worden vergeleken. Voor de waardering van maatschappelijke waarde is het ook nuttig om een set aan indicatoren te gebruiken. Maar welke ?

De waardecreatie en socialcoin.
Waardecreatie kent vele vormen en soorten.Ook de omstandigheden en de persoon of organisatie die de waarde creëren, spelen een rol in het bepalen van de waardering van de waardecreatie. De waardering zelf is ook weer onderwerp van context en doel. Het is bijna onmogelijk om alle factoren die de waardering kunnen beïnvloeden te gebruiken bij de totstandkoming van een waarderingsproces. Welke factoren hebben de sterkste beïnvloeding bij  de waardering van waardecreatie in de context van het doel van socialcoin? Het is dan zinvol om te kijken wat het doel van de waardering. Wat willen we bereiken met deze waardering ?

Voorbeeld: Perspectief fonds Jongeren.
Een gemeente wil jongeren uit de schulden halen en gelijktijdig ook weer aan een baan helpen. En wat zijn de succesfactoren van het perspectief fonds Jongeren? Bij elke uitvoering van een socialcoin programma zijn er aantal succesfactoren te benoemen die daarmee invloed hebben op de waardering.
Een mogelijke keuze van succesfactoren:

 • Sociaal stimulerend.
 • Maatschappelijk versterkend
 • Arbeidskans verhogend
 • Voorbeeldgedrag lerend
 • Duurzaamheid bevorderend
 • Geluksgevoel prikkelend
 • Milieu ontlastend.
  Dit kan natuurlijk per gemeente verschillen, maar binnen een gemeente is het wel wenselijk om een dezelfde opsomming te gebruiken. Om hiermee de kans op willekeur en te grote subjectiviteit te verkleinen.
  Deze factoren kunnen daarbinnen worden gewogen in relatie tot de persoon, de familie, de buurt en de gemeente. Ook extra weegfactoren kunnen per gemeente verschillen, en zelfs binnen wijkteams. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verschillen die er bestaan in wijken binnen een gemeente. Elke activiteit wordt beoordeeld met deze succesfactoren. Per succesfactor wordt een waarde van 1 tm 5 toegekend.De optelsom van succesfactoren geeft de waardering aan van de waardecreatie.Dit is tevens de hoeveelheid aan socialcoins die als de beloning voor de activiteit dient.

Voorbeeld Waardebepaling van activiteit

3 uur lang iemand gezelschap  houden in een verzorgingstehuis

 1. Sociaal stimulerend.                      2
 2. Maatschappelijk versterkend.  1
 3. Arbeidskans verhogend.             3
 4. Voorbeeldgedrag lerend.            2
 5. Duurzaamheid bevorderend.    1
 6. Geluksgevoel prikkelend            3
 7. Milieu ontlastend.                           2
  Totaal is                                              14.

Het is een verbetering voor de buurt, weegfactor 2. Er wordt met deze activiteit 28 Socialcoin verdiend.

Social lab

Om ervaring op te doen met waardering van waardecreatie in het kader van het programma Socialcoin is een labomgeving wenselijk. In dit lab kunnen activiteiten van vrijwilligers organisaties, worden gebruikt om te komen tot een waardering. Het doel is om gevoel te krijgen met een aanpak binnen de gemeente die duidelijk voor eenieder die ermee te maken krijgt. Het moet ook uitlegbaar zijn voor de buitenstaanders. Het moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van willekeur, maar wel dat er sprake is van een mate van keuzevrijheid binnen de wijkteams.