Socialcoin. Nieuwe wijze om schulden af te lossen.

 

Schulden aan overheidsinstanties, waarbij de belasting/heffing niet kan worden geïnd door schuldenproblematiek zijn feitelijk waardeloos. Toch vertegenwoordigen ze een waarde. Het idee is om schuldenaren taken te laten uitvoeren met maatschappelijke waarde als tegenwaarde van de schuld. Dit idee past in het tijdsbeeld van nu: anders denken over schuldhulpverlening, creatieve oplossingen, maatwerk. Daarbij denken we ook aan de sociale impact die een problematische schuldensituatie op een schuldenaar en zijn/haar omgeving heeft.

Het idee om vrijwilligerswerk uit te voeren in ruil voor schuldvermindering is niet ontstaan uit het idee van boetedoening, maar juist vanuit de wens om de sociale isolatie van de schuldenaar te doorbreken. De schuldenaar doet werkervaring op, ontwikkelt weer eigenwaarde en vervalt niet in sociaal onwenselijk gedrag. En richt zich ook op het verbeteren van de eigen buurt en omgeving.

Bovendien laat hij richting de overige schuldeisers zien dat hij gemotiveerd is om een oplossing voor de schulden te vinden. Dit geeft invulling aan gewenst beleid op zelfregie.

Innovatie door Beloning in Socialcoins.

De maatschappelijke waarde waarderen we met Socialcoins. De Socialcoin is een virtuele munt, vergelijkbaar met de bitcoin. Het verschil is dat een Socialcoin “gelabeld” is om schulden te voldoen. De gecreëerde waarde is in dit geval niet financieel van aard maar maatschappelijk van aard.De Socialcoin wordt gebruikt als “betaalmiddel” voor het verrichten van maatschappelijk relevante inspanningen.

Socialcoins programma.

Voor de uitvoering van deze nieuwe wijze van schulden aflossen is het nodig om een samenwerking tussen de overheid en gemeenten te organiseren. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een Socialcoins programma. Het Socialcoins programma kan ingezet worden vanaf de aanmelding van een schuldenaar bij de schuldhulpverlening. Hiermee kan mogelijk worden voorkomen dat een schuldenaar in een wettelijke schuldsanering terecht komt. De overheid en de gemeenten werken hierin samen via de sociale wijkteams die de contacten onderhouden met de schuldenaren en de uitvoering van de taken. De gemeente is dan bevoegd om Socialcoins toe te kennen na uitvoering van de taken. De overheid ontvangt de Socialcoins en schrijft hiermee (oninbare) schuld af. Binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Winnaars van deze innovatie

Hiermee zijn alle betrokkenen in het proces van schuldhulpverlening “winnaar” tegen relatief lage kosten. Met deze innovatie wordt ook verzien in een duurzame oplossing waarbij alle betrokkenen integraal onderdeel zijn van de duurzaamheid. Om een en ander te verduidelijken hebben we een zgn “customer journey” of beeldverhaal opgesteld waarin we vanuit het perspectief van de burger met schulden én vanuit het perspectief van een gemeente of wijkteam hoe Socialcoins voor beiden waarde toevoegt.
Het beeldverhaal vindt je door hier te klikken. Om het bestand te openen heb je een pdf-reader nodig.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Stuur een mail met je vraag en contactgegevens aan: belangstelling@socialcoin.nl en we nemen contact met je op.

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
[google-translator]